Upplagt den 28 januari, 2016

VÄLKOMMEN TILL EN TEMADAG OM MUSIK OCH TEOLOGI!

Musikens och sångens betydelse som budskapsbärare och medel för Gudsmötet är påtaglig i EFS historia och vardagsliv. Lina Sandell, Carl Olof Rosenius, Oscar Ahnfelt är exempel på viktiga musikteologer i EFS historia.
Den 14 mars vill Johannelund och EFS i samarbete med Sensus uppmärksamma detta ständigt aktuella och centrala ämne i en temadag.
Dagen vänder sig till teologer, musiker och övriga intresserade; studenter, anställda och lekmän.

Hämta informationsbroschyr här.

Mer information och anmälan.