Upplagt den 21 juni, 2016

Under maj månad inkom en gåva på 100 000 kronor från en anonym givare till Johannelund. Vi är mycket, mycket tacksamma för denna generösa gåva och tackar gåvogivaren på detta sätt.

En stor del av verksamheten vid Johannelunds mångskiftande och viktiga arbete i utbildningssatsningar och karaktärsdaning, såsom genom högskolekurser och högskoleprogram, symposier, utbildningsdagar, pastorala profilkurser, bibelskola och mycket annat, baseras på enskilda gåvor. Därför uppmuntrar vi till fortsatt ekonomiskt stöd för vår verksamhet.
Stort och varmt tack för ert samlade stöd!

Kjell O. Lejon, rektor