Upplagt den 23 november, 2016

Docent LarsOlov Eriksson och professor/rektor Kjell O. Lejon deltog på årets American Academy of Religion i San Antonio, Texas, USA. De hade i samband med detta möjlighet att träffa och därmed underhålla kontakten med internationella forskare affilierade med Johannelunds Teologisk Högskola. Eriksson hade möjlighet att träffa vår affiliated researcher Lena-Sofia Tiemeyer och affiliated Associate Professor Mark Granquist, Lejon hade möjlighet att samtidigt som Eriksson träffa Granquist, men vid andra tillfällen även affiliated Professor Gaston Espinosa och affiliated Associtated Professor David Gustafson (på TEDS i Chicago). Det internationella kontaktnätet vid JTH utvecklas kontinuerligt i positiv riktning.