Upplagt den 8 november, 2016

Neil Cole, grundare och ledare för Church Multiplication Asociates (CMA) and CMAResources, Long Beach, USA, gästföreläser vid Johannelunds Teologiska Högskola den 9 november. Se https://www.cmaresources.org/about