Upplagt den 8 januari, 2017

Johannelunds teologiska högskola initierar nyöversättning av Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, (1530).

Augsburgska bekännelsen utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som ekumeniskt utgångspunkt. Vid reformationsjubiléet 2017 finns särskild anledning att lyfta fram denna bekännelse, vilken är en del av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, som grund för kyrkans tro och liv.

Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta och kommentera Augsburgska bekännelsen. Översättningen och kommentarerna utförs av docent Rune Söderlund. Johannelund inbjuder 16-17 maj 2017 till forskningssymposium där nyöversättning och kommentarer diskuteras. Nyöversättningen ges ut hösten 2017.

Medverkande: Rune Söderlund, Torbjörn Aronsson, Kjell Olav Sannes, Torbjörn Johansson, Leif Eriksson, Edgar Almén, Thomas Ekstrand, Karin Johannesson, Philip Geister, Tomas Nygren, Kjell O Lejon och Torbjörn Larspers. 

Mer info om anmälan och priser kommer inom kort.