Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Arkiv för juni, 2017

Johannelund föreslås att få tillstånd att utfärda masterexamen i teologi

Upplagt den 22 juni, 2017

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda masterexamen i teologi. http://www.uka.se/om-oss/publikationer–beslut/beslut-om-examenstillstand/beslutade-examenstillstand/2017-06-14-evangeliska-fosterlands-stiftelsen-for-johannelunds-teologiska-hogskola-masterexamen-inom-omradet-teologi.html  

Johannelund föreslås att få tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi

Upplagt den

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslår till regeringen att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola får tillstånd att utfärda magisterexamen i teologi. http://www.uka.se/om-oss/publikationer–beslut/beslut-om-examenstillstand/beslutade-examenstillstand/2017-06-14-evangeliska-fosterlands-stiftelsen-for-johannelunds-teologiska-hogskola-magisterexamen-i-teologi.html

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid