Upplagt den 20 september, 2017

Johannelunds rektor, Kjell O Lejon, föreläser även på detta års Bokmässa, bl. a. på forskartorget. Titeln på föredraget är ”Kan Luther användas till vad som helst?”  Föredraget handlar om hur man konstruerar en luthersk identitet, vilka olika tankemönster man utgår ifrån och vilka konsekvenser detta får för tolkningsramarna i lutherbruket.