Upplagt den 19 november, 2018

Nu är det tid att söka program på Johannelunds teologiska högskola inför höstterminen 2019!

Vi erbjuder:
Integrerat prästprogram 4,5 år
Kandidatprogram i teologi 3 år
Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram 2 år
Högskoleprogram i teologi 2 år
Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil 1-3  år 
Teologiskt introduktionsår

Yrkesinriktad magister/masterprogram ledare för kyrka i förändring i samarbete med EHS

Magister och masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap eller historisk-praktisk teologi  

Alla program kan sökas via vår egen webbansökan förutom Magister och masterprogrammet i teologi, som söks via antagning.se

Välkommen att söka senast 15 april!

För att göra en ansökan direkt, klicka här!