Upplagt den 20 december, 2019

Johannelunds teologiska högskola inbjuder till homelitikdagar 13-14 januari 2020

Välkommen till öppna föreläsningar på tema predikan/förkunnelse som själavård. Ingen anmälan behövs, kaffe serveras till självkostadspris och lunch ordnas på egen hand.

Se länk nedan för detaljerat program.

homiletikdagar jan 2020