Upplagt den 13 oktober, 2021

Johannelunds teologiska högskola söker en ny kollega som vill leda vårt administrativa arbete och
ingå i högskoleledningen. Johannelund utbildar kvinnor och män som jobbar i hela den svenska
kristenheten, framför allt som präster inom EFS och Svenska kyrkan. Vi är en liten men dynamisk
arbetsplats med 15 anställda och 250 studenter. Johannelund är Sveriges äldsta teologiska högskola
(grundad 1862) med utbildningar som integrerar teori och praktik i en andligt levande miljö. Vi söker
nu en självgående person som kan hålla i högskolans ekonomi, HR och om möjligt även våra IT-
system.

Arbetsuppgifter
Som administrativ chef kommer du att ha ansvar för högskolans ekonomi och personal. Du ingår med
högskolans rektor och prorektor i högskolans ledningsgrupp. Du är arbetsledare för icke-
undervisande personal. Du är ansvarig för högskolans budget, bokföring, redovisning och
rapportering. Ansvaret innefattar att producera ekonomiska beslutsunderlag till styrelse och ledning.
Detta i form av budget, prognoser, uppföljning av resultat och likviditet. I arbetet ingår årsbokslut,
budgetering och årsredovisningar. Du har ett övergripande ansvar för personal- och
löneadministrationen, samt att vara ett stöd i arbetsrätts-, chefs-, och ledarskapsfrågor. Du deltar vid
och stöttar rektor i rekrytering av ny personal.

Kvalifikationer
– Högskoleutbildning inom företagsekonomi eller motsvarande
– Tidigare erfarenhet som ekonomiansvarig
– God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Önskvärda kvalifikationer
– Utbildning inom personalområdet eller chefserfarenhet med intresse för personal- och
arbetsrättsfrågor
– Utbildning inom IT eller erfarenhet av att utveckla och samordna datasystem
– Intresse av och kunskap om högskoleverksamhet

Personliga egenskaper
– Förmåga att utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet utifrån fastställda
mål och ekonomiska ramar
– Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
– Förmåga att samarbeta och att skapa god arbetsmiljö
– Är bekväm med den kristna värdegrund som Johannelunds ägare EFS står för

Vid tjänstens tillsättning kommer stor vikt att läggas vid sökandes personliga lämplighet. Fri
prövningsrätt förbehålles.

Omfattning
Tjänstens omfattning är 75-100%, den exakta omfattningen förhandlas i anställningsprocessen.
Startdatum är 1 januari 2022 eller efter överenskommelse, med sex månaders provanställning.

Ansökan
Ansökan innehållande personligt brev, CV och två referenser, ska vara Johannelund tillhanda senast
fredagen den 26 november 2021.

Ansökningar administreras av EFS-kansli och mejlas till alice.harlin@efs.nu eller skickas till Alice
Harlin, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala

Kontaktperson: James Starr, rektor på Johannelund, james.starr@johannelund.nu

Facklig kontaktperson: Lars-Göran Sundberg, lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill veta mer om tjänsten!