Upplagt den 15 juni, 2022

Efter prövning av Johannelunds docenturnämnd och granskning av extern sakkunnig utses Torbjörn Larspers till docent i kyrkohistoria av högskolestyrelsen! Hans docentföreläsning kommer senare i höst.