Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Aktuella kurser.

Kurser höstterminen 2020

Här är kursplanerna för höstens undervisning på Johannelund.

EG   101  Introduktion till Gamla testamentet – del 1

EG   351  Gamla testamentet: Pentateuken

EG   355  Gamla testamentet: Pentateuken. Språklig variant

EG   455  Gamla testamente: Pentateuken. Språklig variant

EN   101  Introduktion till Nya testamentet – del 1

EN   205  Introduktion till nytestamentlig grekiska

EN   250  Jesus från Nasaret

EN   436  Perspektiv på nytestamentlig teologi

EN   466  Jesus från Nasaret

ET   101  Dator-stöd bibelvetenskap

ET   402  Exegetisk hermeneutik

HK   102  Kristendomens historia – en introduktion

HK   210  Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000

HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan ca 100-600

HK   416/HK   516  Kristendomens historia, Sveriges kyrkohistoria

HL   252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP   251  Den missionella kyrkan – teologi och praxis

HP   301  Själavård, handledning och mentorskap

HP   401  Själavård, handledning och mentorskap

HP   458  Perspektiv på församlingsutveckling

HS   251  Perspektiv på kyrklig själavård

HS   353  Familje- och relationsstödjande själavård

HT   101 Retorik och homiletik

SD   101  Dogmatik

SD   351  Martin Luthers teologi

SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete

SH   413  Protestantisk teologi under ortodoxin (ca 1550-1700)

SR   202  Filosofi för teologer

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi

 

 

 

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg