Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Lärare.

 

James Starr, rektor

Docent i Nya testamentet
Teol dr (Lund), VDM

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Torbjörn Aronson, docent

Docent i kyrkohistoria
PhD, Teol dr (Uppsala) 

torbjorn.aronson@johannelund.nu

Gunilla Bäcks, ansvarig för bibelskolan, studievägledare

Leg. gymnasielärare, teol kand

018-16 99 27
gunilla.backs@johannelund.nu

Johannes Börjesson, högskolelektor

Lektor i kyrkohistoria och systematisk teologi
PhD (Cambridge), VDM

johannes.borjesson@johannelund.nu

Beth Elness Hanson, högskolelektor

Lektor i exegetisk teologi, särskilt Gamla testamentet
Phil dr (VID vitenskapelige høgskole) 

018-16 99 18
beth.elness-hanson@johannelund.nu

Torbjörn Larspers, högskolelektor

Lektor i kyrkohistoria
Teol dr (Uppsala), VDM

018-16 99 05 (arbetsrum), 0760-488 780 (mobil)
torbjorn.larspers@johannelund.nu

Stefan Lindholm, högskolelektor

Lektor i religionsfilosofi
Fil dr (Misjonshøgskolen, Stavanger), VDM

stefan.lindholm@johannelund.nu

Klas Lundström, högskolelektor

Docent i historisk-praktisk teologi
Teol dr (Uppsala), VDM

klas.lundstrom@johannelund.nu

Tommy Mellberg, högskoleadjunkt

Högskoleadjunkt i praktisk och systematisk teologi
Doktorand i systematisk teologi (Åbo Akademi), VDM

018-16 99 17
tommy.mellberg@johannelund.nu

Leif

Leif Nordenstorm, högskolelektor

Lektor i religionshistoria
Teol dr (Uppsala), VDM

leif.nordenstorm@johannelund.nu

Tomas Nygren, högskolelektor

Lektor i systematisk teologi
Teol dr (Menighetsfakultet, Oslo), VDM

018-16 99 21
tomas.nygren@johannelund.nu

David Nyström, högskolelektor

Lektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria
PhD (Cambridge)

david.nystrom@johannelund.nu

Lotta Strajnic, adjunktlärare bibelskolan

Adjunktlärare i Gamla testamentet, Bibelskolan

lotta.strajnic@johannelund.nu

Lars-Göran Sundberg, högskolelektor

Lektor i historisk-praktisk teologi, inriktning själavård och religionspsykologi
PhD i teologi (Fuller)

018-16 99 29 (arbetsrum), 0734-20 80 21 (mobiltelefon)
lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Veronica Widell, adjunktlärare

Adjunktlärare själavård och pastorala kurser
Teol kand, VDM

018-16 99 15, 076-466 38 15
veronica.widell@johannelund.nu

 Affilierade lärare

 

Carl Axel Aurelius, Biskop emeritus, professor i systematisk teologi (Linköping) 

Affilierad Senior Professor

Oloph Bexell, Professor emeritus i kyrkohistoria (Uppsala)

Affilierad Senior Professor

Gastón Espinosa, professor i religionsvetenskap, Claremont McKenna College (USA)

Affiliated Associate Professor
Mark A. Granquist

Mark A. Granquist, professor i kyrkohistoria, Luther Seminary (USA)

Affiliated Associated Professor

Ezra Gebremedhin, docent i kyrkohistoria, Uppsala universitet

Affilierad Senior Forskare

David Gustafson, Associate professor i evangelisation och mission, Trinity Evangelical Divinity School (USA)

Affiliated Associate Professor

Stefan Gustavsson, förstelektor vid Mediehögskolan (Norge)  

Affilierad högskoleadjunkt. Inriktning mot apologetik.

Maria Lindberg, högskoleadjunkt

Affilierad adjunkt i praktisk teologi, Sångpedagog
Fil mag
Kantor, Norra Hagunda församling, Svenska kyrkan

 

Lena-Sofia Tiemeyer, Reader i Gamla testamentets exegetik, University of Aberdeen (UK)

Affiliated Associated Professor

Resurspersoner

LarsOlov Eriksson

LarsOlov Eriksson, högskolelektor emeritus

Docent i exegetisk teologi, särskilt Gamla testamentets exegetik
Teol dr (Uppsala), VDM 

018-16 99 24
larsolov.eriksson@johannelund.nu

Staffan Grenstedt, högskolelektor emeritus

Lektor i praktisk teologi och missionsvetenskap
Teol dr (Uppsala), VDM

0768-37 64 38 
staffan.grenstedt@johannelund.nu

Lena Harris

Lena Harris

Womens’ and Internationals’ Pastor, St. Aldates Church, Oxford, VDM

Agne Nordlander, docent i systematisk teologi (Uppsala)

Affilierad Senior Forskare
birger

Birger Olsson, professor, emeritus

Nya testamentets exegetik (Uppsala), VDM 

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm