Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

James Starr, högskolelektor.

Lektor i exegetisk teologi
M Div, Dr theol

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Den historiske Jesus
  • Nya testamentliga brev
  • Paulus teologi
  • Parenes och moralisk uppmaning i Nya testamentet och i antiken
  • Romarbrevet
  • 1-2 Petrusbreven

Utbildning

2000 Teologie Doktor (TD), Nya testamentets exegetik, Lunds universitet
1997 Gästforskarstuderande, Cambridge University Divinity School
1990 Master of Divinity (MDiv) magna cum laude vid Yale University (USA), 180 hp
1984 Bachelor of Arts (BA) cum laude i Engelsk litteraturvetenskap vid University of Virginia (USA), 240 hp

Anställningar

2001-  högskolelektor i exegetisk teologi, Johannelunds teologiska högskola
2000-2001  forskarassistent, Teologiska institutionen, Lunds universitet
1999-2000 doktorandtjänst, Teologiska institutionen, Lunds universitet
1997-1998 timlärare i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet
1990-1993 pastor, First Baptist Church, North Stonington, USA
1989-1990 pastorsadjunkt, First Baptist Church, Branford, USA
1988-1989 pastorspraktikant, Trinity Evangelical Free Church, Woodbridge, USA
1984-1986 ledare för studentarbete med Operation Mission och IFES vid l’Université de Liège, Belgien

Uppdrag och engagemang sedan 2004

2004–2006 Revisor i Svenska exegetiska sällskap
2009– Ledamot i Svenska exegetiska sällskapets styrelse
2009– Ledamot i EFS i Lötenkyrkans styrelse
1990  ordinerad pastor i American Baptist Churches of America

Författarskap i urval

Vetenskaplig produktion

2009 ”Att älska Herren med hela ditt förstånd: Tankar om den teologiska betydelsen av en teologisk utbildning.” Ingång 15:2–3 (2009) 47–60.

2007 “Does 2 Peter 1:4 Speak of Deification?” Sidor 81–92 i Partakers of the Divine Nature: The History and Development of Deification in the Christian Traditions, red. Michael J. Christiansen och Jeffery A. Wittung. Madison (NJ): Fairleigh Dickinson University Press / Grand Rapids: Baker Academic.

2006 ”Bonhoeffer: Liv i gemenskap (1938)”, Ingång 12:20–24.

2006 ”Bonhoeffer: Efterföljelse (1937)”, Ingång 12:12–19.

2005 ”Uppmaning till ett liv ’som behagar Gud’: Urkyrkans parenes i ljuset av hellenistisk filosofi.” Ingång 11/3-4: 4–22.

2004 ”Is Paraenesis Instruction for Beginners?” Sidor 73–111 i Early Christian Paraenesis in Context (red. J Starr och T Engberg-Pedersen). Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 125.  Berlin och New York: de Gruyter.

2004 ”Introduction”, författad med Troels Engberg-Pedersen. Sidor 1–10 i Early Christian Paraenesis in Context (red. J Starr och T Engberg-Pedersen). Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 125.  Berlin och New York: de Gruyter.

2003 ”Hur historiska är evangeliernas Jesusberättelser?” Recensionsartikel: Bengt Holmberg, Människa och mer:  Jesus i forskningens ljus (Lund:  Arcus, 2001), i Ingång 9/2-3: 74–78

2001 ”Är kärleksbudet kärnan i kristen etik?”  Ingång 7:21–25

2001 ”När människan blir gudomlig: Röster från urkyrkan och antiken”, Religionsvetenskaplig internettidskrift 1,  http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/1/starr.pdf

2000 Sharers in Divine Nature: 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context.  Coniectanea Biblica New Testament Series 33.  Stockholm: Almqvist & Wiksell

Redaktör

2005–2009 Redaktör för bokrecensioner i Svensk exegetisk årsbok
2004  Early Christian Paraenesis in Context (red. J Starr och T Engberg-Pedersen). Beihefte zur Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 125.  Berlin och New York: de Gruyter.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm