Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Klas Lundström, högskolelektor.

Lektor i historisk-praktisk teologi
Teol. Dr.

018-16 99 16, 076-833 00 16
klas.lundstrom@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Missionsvetenskap – kontextualisering, kulturfrågor
  • Kyrkohistoria – fr. a. kyrkornas historia i Syd
  • Församlingsutveckling, omvärldsanalys
  • Ledarskapsutveckling, diakonins historia, Afrikansk religion

Utbildning

2006 teol dr vid Uppsala universitet
1994 master of theology (Th M) vid Fuller Theological Seminary
1982 teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet, 140 p,
1979-80 teologistudier vid Johannelunds teologiska institut

Anställningar

2006- lektor i historisk och praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
2000-2006 adjunkt i historisk och praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
1997-2000 kanslichef vid Svenska institutet för missionsforskning
1994-1996 adjunkt vid Johannelunds teologiska högskola
1988-1993 teologisk lärare vid Kidugala Lutheran Seminary, Tanzania
1982-1986 distriktsmissionär i södra stiftet i ELCT, Tanzania.

Uppdrag och engagemang

2009- ordförande i EFS internationella råd
2007- ledamot i EFS riksstyrelse
2003- nationell EFS-representant för Naturlig församlingsutveckling (NFU)
2001- ledamot i kyrkofullmäktige i Ärentuna pastorat samt i kyrkorådet i Lena församling
1983 prästvigd i Evangelical Lutheran Church of Tanzania
1982 avskild för tjänst i EFS utlandsarbete

Författarskap i urval

Vetenskaplig produktion

2010 ”Utveckla församlingen med resursfokuserande undersökning”. Verbum. s. 11-31, 69-106.

2008 ”A History of Christianity in Asia, Africa and Latin America 1450-1990: A Documentary Sourcebook”. Koschorke, Ludwig, Delgado (eds.) Recension i Svensk Missions- tidskrift, Vol 96, No 3, s. 331-333.

2007 ”Församlingen och närsamhället – några verktyg för omvärlds och församlingsanalys”. Ingång 3/2007, s. 4-44. Reviderad upplaga 2009.

2007 ”Guds närmaste stad? En studie om religionerna betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet”. Recension i Ingång 3/2007, s. 52-57.

2006 Gospel and Culture in the World Council of Churches and the Lausanne Movement with Particular Focus on the Period 1973-1996. Studia Missionalia Svecana CIII, 382 pp. Doktorsavhandling i teologi (missionsvetenskap)

2006 ”Att vara missionerande kyrka”. Ingång 3/2006, s. 4-12

1995 Contexualizing Theology in Relation to Traditional Ancestor Beliefs in Southern Tanzania. 95 p. Th.M.-thesis, Fuller.

Redaktör

2008-2011 Redaktör för Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie
1999-2003 Redaktör för Occasional Papers in Mission Studies, Field Study Reports
– 2003 Church Life and Theological Education in Tamil Nadu. SIM, Uppsala, 2003
– 2002 Church Life and Christian Initiatives in Tanzania. SIM, Uppsala, 2002
– 2001 Lucha y Esperanza. Popular initiatives in Peru and Nicaragua.  SIM, Uppsala, 2001
– 2000 The Foreign Religion, Transformation of Christianity in China.  SIM, Uppsala 2000

Övrigt

1997 Imani ya kiinjili (troslära på swahili för distansundervisning), Evangel Press, Nairobi. Nytryck 2010.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson