Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Lars-Göran Sundberg, högskolelektor.

Lektor i historisk-praktisk teologi– särskilt med inriktning själavård och religionspsykologi
Ph.D. i teologi

018-16 99 29, 0734 – 20 80 21
lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Själavård i allmänhet
  • Själavård ur systemiskt perspektiv
  • Församlingen som själavårdande miljö
  • Äktenskap och familjearbete
  • Själavård med par och familjer

Utbildning

2005   Ph.D in Theology, Fuller Theological Seminary, Pasadena.
1989   Th.M – Counseling – Psychology, Trinity Evangelical Divinity School, Chicago.
1988   M.Div in Family Pastoral Care and Counselling – Fuller Theological Seminary,
Pasadena
1983   Praktisk teologi, Teologiska Seminariet, SMF, Lidingö
1982   Diploma – Nordiska Bibelinstitutet, Säffle

Anställningar

2005-   lektor i historisk praktisk teologi, Johannelunds Teologiska Högskola, Uppsala
1999-   pastor med inriktning, själavård, äktenskap, familj, Elimkyrkan, Stockholm
1999-2005  kursföreståndare diakonal kurs, Liljeholmens Folkhögskola, Rimforsa
1996-1999 vik. adjunkt i församlingsteologi, Örebro Missionsskola,
1989-1999 pastor Lindvedens Missionsförsamling, Trollhättan,
1982-1986 pastor, Limmareds Missionsförsamling / Södra Kinds församlingskrets,

Uppdrag och engagemang

1999-   själavårdsutbildning Liljeholmens folkhögskola
2004-   själavård för äktenskap och familj Korteboskolan
2010   fortbildning i själavård, Karlstad stift
2009-   diakoniutskottet Evangeliska Frikyrkan
2005-   rådgivare för Äktenskapskursen, Alpha Sverige
2006-2008 ordförande i Föreningen internationella familjedagen
1989-1995 ordförande i Föreningen Teamevangelisation
1984   ordinerad pastor i Svenska Missionsförbundet
1999   avskild för tjänst i Evangeliska Frikyrkan

Författarskap i urval

Böcker

Sundberg, Lars-Göran och Christina.  “Dela livet hela livet: Handbok för äktenskap på väg”.
Libris, 2008.
“Quality in Marriage in Value-Laden Contexts – An Empirical and Theological Study”.
Tranås, 2005.
Collins, Gary R och Lars-Göran Sundberg.  Själavård: En bok om att ge vägledning utan att
själv stå ivägen.  Örebro: Evangeliipress, 1985.

Artiklar (vetenskapliga)

2009   ”Äktenskapets som pedagogisk praktik” Ingång 2-3, 2009.
2009   ”Vad brukar ingå i en kristen vigsel?: Reflektioner från läsning av vigselordningar
Från olika sammanhang i Sverige och utomlands”, Tro och Liv 2009
2009   ” Is Premarital Counselling Relevant for Couples in 20th-Century Sweden?” Doha
Institute for Family Studies, 2009.
2007   ”Äkatenskap och familj i värdegrundade kontexter”, Ingång 2007
2006   ” Family, Marriage and Values and Relational Longevity” Doha Institute for
Family Studies 2006.
2001   ”Några perspektiv på praktisk teologi.”  ÅRSBOK FÖR 2001.  Stockholm:
Frikyrkliga Forskningsrådet/FRIFO, 2001.

Övrigt

2008   ”När två blir ett” NOD: Forum för Tro, Kultur och Samhälle, nr 4, 2008.(s.30-31).
2008   ”För barnens bästa” DN, 2008-07-23, medförfattare Alf B Svensson, Magnus
Göransson, Annelie Enochson.
2007   ”Äktenskap med mjuka hjärtan” Ingång 4, 2007
1999   ”Familjebilder.”  Angeläget (2:1999): 12-13

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren