Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Staffan Grenstedt, högskolelektor.

Lektor i praktisk teologi
Teologie doktor

018-16 99 22

staffan.grenstedt@johannelund.nu;
Hemsida: www.staffangrenstedt.se

Resursperson för följande ämnen

  • Etiopisk: kyrkohistoria, mission, historia
  • Afrikansk teologi
  • Missionsteologi, missionshistoria
  • Kristendomens historia
  • Reformationsteologi
  • Homiletik med predikan
  • Liturgik
  • Svenska kyrkans tro och liv; ”att bygga församling”
  • Mission i Sverige: ”missionsformad kyrka”; ”mission i folkkyrkan”

Utbildning

2013-14         Kyrkligt Ledarskap 15 hp. Ettårig Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning, Svenska kyrkan och Uppsala Universitet.
2013               Kvalitetslärande i högre utbildning 7,5 hp. Johannelunds teologiska högskola.
2012               Handledning i teologiska ämnen 7,5 hp. Johannelunds teologiska högskola.
2008              Svenska kyrkans kurs för utsända medarbetare, 6 veckor
2008              Tre kurser (3×1 vecka), Sida Civil Society Center i Härnösand, om kultur, civila samhället, u-landskunskap
2004              Pedagogisk kurs för universitetslärare 4 veckor, Uppsala universitet
2001              Teologie doktor i missionsvetenskap, Uppsala universitet
1995              Teologie licentiatexamen i missionsvetenskap, Uppsala universitet
1991-1992     Förberedande chefs och ledarskapsutbildning, Sv ky utbildningsnämnd
1978              Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet
1973-1977     Teologistudier vid teologiska institutionen, Uppsala; en termin judaica och hebreiska vid Svenska teologiska institutet, Jerusalem; ”prakttermin” Uppsala
1972-1974     Teologistudier vid Johannelunds teologiska institut
1972              40 poäng ryska, Uppsala universitet (försvarets tolkskola)

Anställningar

2011 (aug) –   Lektor i praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
2008-2011     Lektor i kristendomens historia, Ethiopian Graduate School of Theology, Addis Abeba, samt lärare i motsvarande ämne vid Mekane Yesus Seminary, Addis Abeba, utsänd av Svenska kyrkan
2001-2008     Lektor i praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola
1996-1998     Rådgivare vid teologiska avdelningen på Mekane Yesus kyrkans huvudkontor, Addis Abeba, utsänd av EFS
1989-1996     Komminister, samarbetskyrkopräst, Bäckbykyrkan, Västerås-Lundby församling, Västerås stift, arbetsledare
1987-1989     Komminister i Lövångers församling, Luleå stift
1983-1987     Distriktsmissionär i Mekane Yesus kyrkan, södra Etiopien, utsänd av EFS
1978-1982     Studentpräst – Sveriges Evangeliska Student och Gymnasiströrelse (Credo) i Stockholm; (pastoratsadjunkt i Katarina förs. 1978-80 på deltid, Sthlms. stift)

Uppdrag och engagemang

2013               Föredrag för EFS medarbetare i Västerbotten, Norrbotten: Varför firar vi Gudstjänst?
2012-              Ledamot i Johannelunds skolstyrelse.
2001-08         Fem ”Teologi för livet kurser” á 7,5 hp på folkhögskola med rubriken ”Mission från tredje världen”(3) och i homiletik: ”Predikan som ger liv” (2)
Hösten 2005  (sep-okt) gästlärare vid Nakamte Christian Education College, Nakamte, Etiopien
1994-96        Ledamot i EFS styrelse; ledamot i Johannelunds skolstyrelse
1978              Prästvigd i Svenska kyrkan

Författarskap i Urval

Vetenskaplig produktion:

2013              Artikel 26s. ”As one dances, he makes the people shake their neck”- On Ethiopian evangelical preaching – with a focus on the Mekane Yesus Church in an urban setting
2011              Föredrag på Gudina Tumsa Foundation i Addis Abeba: The Ministry of Kes Gudina Tumsa in the Kambata/Hadiya Region, 26 sidor.
Akademiskt seminarium på Ethiopian Graduate School of Theology (EGST): Moratorium and Church – Mission Relations: Recurring Issues within EECMY? 11 sidor.
2010              Akademiskt seminarium (EGST): Early Evangelical Ecumenism in Ethiopia, 15 s.
2006              Missionsvetenskaplig artikel i ingång, nr.3, 2006, ”Några perspektiv på Nakamte och evangelisk-luthersk mission”, ss 16-24.
Artikel från prästutbildning i Etiopien i ingång, nr.3, 2006, ”Teologiutbildningen vid Nakamte Chritsian Education College”, ss 4-7.
Artikel (intervjuer) från prästutbildning i Etiopien i ingång, nr.3, 2006, ”Några studentröster från Nakamte Christian Education College”, ss 8-15.
Analyserande referat i ingång, nr.4, 2006, med titeln: ”Den Missionella Kyrkan” av – Church Next – Quantum Changes in Christian Ministry, ss 18-31.
Analyserande referat i ingång, nr.4, 2006, med titeln: ”Missionsformad kyrka” av – Mission-shaped Church – Church planting and Fresh Expressions of Church in a Changing Context, ss 13-17.
2005              Homiletisk artikel: ”Evangeliet saknar stöd i mänsklig erfarenhet – det måste förkunnas.” Artikel publicerad i THS tidskrift Tro och Liv, nr.3-4, 2005, ss 50-54.
2004              ”Varför växte de evangeliska kyrkorna i södra Etiopien 1928-75? – fallet Kambata/Hadiya.” Roseniusföreläsning publicerad i ingång nr.1, 2004, ss 29-42.
2003              ”Böcker för predikan.” Homiletisk artikel i Ingång, nr. 4, 2003, ss 42-45.
2000              Avhandling i missionsvetenskap: Ambaricho and Shonkolla: From Local Independent Church to the Evangelical Mainstream in Ethiopia. The Origins of the Mekane Yesus Church in Kambata Hadiya, Uppsala universitet, 2000. Sök på: www.uu.se; en; research; publications; Ambaricho.

Redaktör:

2004-2008     Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren