Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Stefan Lindholm högskoleadjunkt.

Adjunkt i religionsfilosofi
Doktorand

018-16 99 18, 073-513 26 52
stefan.lindholm@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen:

  • Religionsfilosofi
  • Systematisk teologi
  • Medeltida och protestantisk skolastik
  • Kristologi

Övrigt CV finns här

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström