Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Stefan Lindholm, högskolelektor.

Lektor i systematisk teologi.
Fil dr (Misjonshøgskolen, Stavanger), VDM 

018-16 99 18, 073-513 26 52
stefan.lindholm@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen:

  • Religionsfilosofi
  • Systematisk teologi
  • Medeltida och protestantisk skolastik
  • Kristologi

Övrigt CV finns här

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid