Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Stefan Lindholm, högskolelektor.

Lektor i religionsfilosofi
Fil dr (Misjonshøgskolen, Stavanger), VDM 

018-16 99 18, 073-513 26 52
stefan.lindholm@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen:

  • Religionsfilosofi
  • Systematisk teologi
  • Medeltida och protestantisk skolastik
  • Kristologi

Övrigt CV finns här

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan