Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Anmälningar till konferens på Johannelund.

F.n finns inget att anmäla sig till

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan