Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ansökan.

Urvalskriterierna och hur antagningen går till skiljer sig mellan de olika inriktningarna. I menyn ovan, eller genom länkarna nedan, kan du klicka dig vidare för att se vad som gäller för just dig.

Präst i Svenska kyrkan

Präst i EFS

Kandidat– och Högskoleexamen

Fristående kurser

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid