Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ansökan.

Urvalskriterier

Antagningsprocessen och urvalskriterier ser lite olika ut mellan utbildningarna. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för respektive inriktning.

Präst i Svenska kyrkan
Präst i EFS
Kandidat– och högskoleexamen
Master- och magisterexamen

Fristående kurser HT 2022

 

Sista ansökningsdatum

19 april 2022: Sista ansökningsdag till programmen för höstterminen. 
Ansökningar sker via antagning.se 

15 oktober: Sista ansökningsdag till programmen för vårterminen.

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan