Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ansökan.

Urvalskriterier

Antagningsprocessen och urvalskriterier ser lite olika ut mellan utbildningarna. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för respektive inriktning.

Präst i Svenska kyrkan
Präst i EFS
Kandidat– och högskoleexamen
Fristående kurser VT 2021

 

Sista ansökningsdatum

15 april: Sista ansökningsdag till programmen för höstterminen. 
Om du söker via Johannelunds webbansökan får du antagningsbesked före sommaren. Ansökningar via antagning.se har en längre handläggningstid och första antagningsbeskedet kommer i mitten av juli (det andra antagningsbeskedet kommer i början av augusti).

15 oktober: Sista ansökningsdag till programmen för vårterminen.
I början av november meddelas antagningsbeskeden för ansökningar som gjorts via Johannelund. Har du sökt utbildningar via antagning.se väntas första beskedet att komma i början av december och det andra i början av januari.

 

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog