Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ansökan.

Urvalskriterier

Antagningsprocessen och urvalskriterier ser lite olika ut mellan utbildningarna. Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för respektive inriktning.

Präst i Svenska kyrkan
Präst i EFS
Kandidat– och högskoleexamen
Fristående kurser

 

Viktiga datum

15 april: Sista ansökningsdag till programmen för höstterminen 2020. 
Om du söker via Johannelunds webbansökan får du antagningsbesked före sommaren. Ansökningar via antagning.se har en längre handläggningstid och första antagningsbeskedet kommer i mitten av juli (det andra antagningsbeskedet kommer i början av augusti).

15 oktober: Sista ansökningsdag till programmen för vårterminen 2021.
I början av november meddelas antagningsbeskeden för ansökningar som gjorts via Johannelund. Har du sökt utbildningar via antagning.se väntas första beskedet att komma i början av december och det andra i början av januari.

24 augusti: Klockan 10:00 börjar terminen. 
För antagning övrig tid hänvisas till studievägledare för lokal antagning.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm