Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Fristående kurser.

Fristående kurser

  • Ansökningsperiod för höstterminens kurser är 1 april tom 1 maj. Ansökningsperiod för vårterminens kurser är 15 september tom 1 november. Ansökningsperiod för sommarkurser är 1 mars tom 1 april.
  • Den sökande skall vara behörig.
  • De flesta fristående kurser är fördjupningskurser (som är valbara för den som går något av programmen vid Johannelund) och kräver förkunskaper inom det aktuella ämnesområdet. Dessa förkunskapskrav framgår av kursplan för aktuell kurs.

Enstaka pastorala kurser och moment

I mån av plats kan man antas till en eller flera pastorala kurser inom ramen för programmen. Kontakta info@johannelund.nu för information och ansökan.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan