Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i EFS.

Vill du verka som präst i EFS-församlingar kan du läsa integrerat prästprogram (4,5 år).  Du kan söka direkt till Johannelunds teologiska högskola. Ansökan ska göras senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Det går också bra att ansöka via www.antagning.se. Här kan du läsa mer om prästtjänsten inom EFS.

Antagning sker två gånger per år för respektive program och termin. Antagningsbesked ges före sommaren inför höstterminen och i mitten av december för vårterminen. Beskedet meddelas skriftligt. Beslut om antagning meddelas till studenten som först efter bekräftelse tar platsen i anspråk.

Urvalskriterier

  • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
  • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär att ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a+1a2 och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
  • I första hand läggs stor vikt vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.
  • Programmet är en professionsutbildning med högskolekurser samt pastorala profilkurser med inriktning mot arbete i församling, främst EFS. Den sökandes erfarenheter av yrkesliv och församlingsarbete samt avsikt med studierna kan därför vägas in vid urvalet.
  • Antagning till integrerat prästprogram (4,5 år) görs enligt gällande kriterier.
  • Den sökande antas efter betyg.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren