Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i EFS.

Integrerat prästprogram (4,5 år)

Urvalskriterier

  • Ansökan skall har gjorts på Webbansökan högskola (=lokal ansökan) senast 15 april för höstterminen 2020 och 15 oktober för vårterminen 2021. Antagningsbesked erhålles före sommaren inför höstterminen och i mitten av december för vårterminen. Du som söker campusprogram har garanterat boende på vårt studenthem, med studentrum i korridor.
  • Ansökan kan även göras på www.antagning.se med antagningsbesked som kommer juli/augusti för höstterminen och december/januari för vårterminen.
  • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
  • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
  • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär att ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a+1a2 och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
  • I första hand läggs stor vikt vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.
  • Programmet är en professionsutbildning med högskolekurser samt pastorala profilkurser med inriktning mot arbete i församling, främst EFS. Den sökandes erfarenheter av yrkesliv och församlingsarbete samt avsikt med studierna kan därför vägas in vid urvalet.

Antagningsinfo

  • Antagning sker 2 gånger/år och programmet startar höst och vår.
  • Antagning till integrerat prästprogram (4,5 år) görs enligt gällande kriterier. Programmet söks via Webbansökan högskola senast 15 april för höstterminen 2020 och 15 oktober för vårterminen 2021.
  • Beslut om antagning för den som sökt via webbansökan tas av rektorsmötet på Johannelund och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid