Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i Svenska kyrkan.

För att läsa till präst i Svenska kyrkan kan du söka till integrerat prästprogram (4,5 år) eller kandidatprogram (3 år). Du kan söka direkt till Johannelunds teologiska högskola. Ansökan ska göras senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen (obs! 19 april 2022). Det går också bra att ansöka via antagning.se. Här kan du läsa mer om att bli präst i Svenska kyrkan.

Antagning sker två gånger per år för respektive program och termin. Antagningsbesked ges före sommaren inför höstterminen och i mitten av december för vårterminen. Beskedet meddelas skriftligt. Beslut om antagning meddelas till studenten som först efter bekräftelse tar platsen i anspråk.

Urvalskriterier

  • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går till sökande via antagning.se
  • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
  • Antagning till integrerat prästprogram (4,5 år) görs enligt gällande kriterier.
  • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2  och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
  • Den sökande antas efter betyg.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm