Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Präst i Svenska kyrkan.

För att läsa till präst i Svenska kyrkan söker du integrerat prästprogram (4,5 år) eller kandidatprogram (3 år)

Urvalskriterier

  • Ansökan ska vara gjord senast 15 april för höstterminen 2020 och 15 oktober för vårterminen 2021 på  webbansökan högskola och ansökan görs då lokalt. Du har då garanterat plats på vårt studenthem, men studentrum i korridor.
  • Ansökan kan även göras via www.antagning.se
  • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
  • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
  • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2  och Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
  • Den sökande antas efter betyg.

Antagningsinfo

  • Antagning sker 2 gånger/år och programmen startar på hösten och på våren.
  • Antagning till integrerat prästprogram görs enligt gällande kriterier.
  • Besked om antagning ges före sommaren inför höstterminen och före jul för vårterminen om anmälan görs via webbasökan högskola

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg