Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kandidat- och Högskoleexamen.

Studier i teologi; kandidatexamen, 3 år, respektive högskoleexamen, 2 år

Urvalskriterier

 • Ansökan görs på Webbansökan högskola (=lokal ansökan) senast 15 april för höstterminen 2020 och 15 oktober för vårterminen 2021. Antagningsbesked erhålles före sommaren inför höstterminen och i mitten av december för vårterminen.
 • Ansökan kan även göras på www.antagning.se med antagningsbesked som kommer juli/augusti för höstterminen och december/januari för vårterminen.
 • Sökande som söker lokalt antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 samt Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
 • Stor vikt läggs vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.

Antagningsinfo

 • Antagning till Johannelund kandidatexamen, 3 år, och högskoleexamen, 2 år, eller teologiskt introduktionsår, 1 år, görs av Johannelund enligt gällande kriterier.
 • Den sökande skall vara behörig
 • Antagning sker 2 gånger/år och programmet startar höst och vår.
 • Den sökande skall vara införstådd med att kandidatprogrammet är anpassat för en professionsutbildning.
 • Beslut om antagning fattas av rektorsmötet och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson