Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kandidat- och högskoleexamen.

Kandidat eller högskoleexamen

Du kan ta en kandidatexamen eller högskoleexamen i teologi på Johannelunds teologiska högskola. Nedan kan du läsa mer om ansökningsprocessen och urvalskriterierna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta studievägledaren.

Så här söker du:

Sök mellan 15 mars och 19 april. Följande alternativ finns:
Du som är befintlig student söker dina kurser via kursvalsblanketten (finns på Moodle under ”allmän information”)
Du som är befintlig student men vill byta program, gör det via www.antagning.se
Du som är ny student söker program via www.antagning.se
Du som är ny student och vill söka en eller fler kurser, maila administration@johannelund.nu
och uppge:
– namn
– personnummer
– telefonnummer
– vilken/vilka kurs du vill gå
– studiemeriter

Urvalskriterier

 • Antagning till Johannelund kandidatexamen, 3 år, och högskoleexamen, 2 år, eller teologiskt introduktionsår, 1 år, görs av Johannelund enligt gällande kriterier.
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i
  • Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 och
  • Historia A/1b/1a1+1a2.
 • Stor vikt läggs vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.

Antagningsinfo

 • Besked om antagning skickas till den sökandes e-postadress.
 • Antagning sker en gång per termin och programmet startar höst och vår.
 • Den sökande skall vara införstådd med att kandidatprogrammet är anpassat för en professionsutbildning.
 • Beslut om antagning fattas av rektorsmötet och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid