Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kandidat- och högskoleexamen.

Kandidat eller högskoleexamen

Du kan ta en kandidatexamen eller högskoleexamen i teologi på Johannelunds teologiska högskola. Nedan kan du läsa mer om ansökningsprocessen och urvalskriterierna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta studievägledaren.

Två sätt att ansöka

 • Du kan söka direkt via Johannelunds teologiska högskolas lokala webbansökan. Ansökan ska vara inne senast 15 april för höstterminen 15 oktober för vårterminen. Antagningsbesked kommer i maj/juni för höstterminen och nov/dec för vårterminen. Läs mer om viktiga datum
 • Ansökan kan även göras på www.antagning.se. Antagningsbesked som kommer juli/aug för höstterminen och dec/jan för vårterminen.

Urvalskriterier

 • Antagning till Johannelund kandidatexamen, 3 år, och högskoleexamen, 2 år, eller teologiskt introduktionsår, 1 år, görs av Johannelund enligt gällande kriterier.
 • Sökande som söker direkt till Johannelund antas i första hand. Resterande studieplatser går sedan till sökande via antagning.se
 • Sökande till campusstudier prioriteras före sökande till distansprogram.
 • Den sökande skall vara behörig, vilket innebär ha grundläggande behörighet för högskola/universitet samt särskild behörighet i
  • Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 och
  • Historia A/1b/1a1+1a2.
 • Stor vikt läggs vid den sökandes betyg eller dokumenterade förutsättningar att klara högskolestudier.

Antagningsinfo

 • Besked om antagning skickas till den sökandes e-postadress.
 • Antagning sker en gång per termin och programmet startar höst och vår.
 • Den sökande skall vara införstådd med att kandidatprogrammet är anpassat för en professionsutbildning.
 • Beslut om antagning fattas av rektorsmötet och den antagna måste bekräfta att han/hon antar platsen.

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg