Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Biblioteket.

Biblioteket-bild-1

Johannelunds huvudbibliotek och forskningsbibliotek har cirka 28 000 exemplar. Där finns även cirka 50 tidskrifter tillgängliga. Låntagarna har även tillgång till en stor mängd elektroniska tidskrifter genom flera databaser. Forskningsbiblioteket har äldre böcker och arkiverade tidskrifter. Nyligen genomgick biblioteken omfattande renovering och antalet studieplatser har utökats.

Webbibliotek

Webbsök kan man söka på böcker och via ditt konto kan du bland annat reservera kursböcker. Inloggning sker med användarnamn (lånekortsnummer eller personnummer) och kod.

Tidskriftsdatabaser

Studenter har tillgång till flera kvalificerade elektroniska databaser. Nedan kan du klicka dig vidare och logga in.

ATLA
ProQuest
Oxford Bibliographies
Libris

Unik boksamling

Hos oss finns den största boksamlingen av  C O Rosenius, en av de mest namnkunniga personligheterna i den svenska väckelsehistorien. Dessutom finns en omfattande samling av Martin Luthers böcker och skrifter. Verken är tillgängliga för både studenter och externa forskare.

Se nedan för mer information.

Lånevillkor
Öppettider
Kontaktuppgifter

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson