Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Biblioteket.

 

Välkommen till Johannelunds bibliotek!

Johannelunds huvudbibliotek och forskningsbibliotek har cirka 26 000 böcker och cirka 50 tidskrifter tillgängliga. Låntagarna har även tillgång till en stor mängd elektroniska tidskrifter via flera databaser (se länkar nedan). Forskningsbiblioteket som ligger i källaren har äldre böcker och tidskrifter. Biblioteken är öppet dygnet runt via passerbricka, medan bibliotekskontoret är öppet vardagar mellan klockan 9:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00 (med reservation för vissa undantag). Biblioteken har nyligen genomgått en omfattande renovering och antalet studieplatser har utökats.

Webbibliotek

Alla låntagare kan även utanför skolan komma åt katalogen för Johannelunds bibliotek för att söka efter, reservera samt låna om böcker. Observera att bokreservationerna bara gäller böcker som är utlånade. Inloggning sker med mejladress som användarnamn samt ett lösenord som kan rekvireras via katalogens söksida. I katalogen kan man även söka efter böcker som finns i EFS Arkiv. Vill man besöka arkivet är man välkommen att kontakta oss.

Tidskriftsdatabaser

Studenter har tillgång till flera kvalificerade elektroniska databaser. Nedan kan du klicka dig vidare och logga in. Information om lösenord till databaserna hittar du på Moodle, under Allmän information och Johannelunds bibliotek.

Unik boksamling

Hos oss finns en stor boksamling av Carl Olof Rosenius. Dessutom finns en omfattande samling av reformatorn Martin Luthers böcker och skrifter. Verken är tillgängliga för både studenter och externa forskare.

Här kan du läsa mer om villkor och bibliotekets kontaktuppgifter.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog