Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Biblioteket.

Biblioteket-bild-1

Johannelunds bibliotek inrymmer för närvarande drygt 28 000 volymer, samt cirka 100 tidskrifter som är pågående prenumerationer. Dessutom finns ett stort antal tidskrifter tillgängliga vars prenumeration upphört. Låntagarna har genom biblioteksresurserna även tillgång till databasen ProQuest Religion, som omfattar ytterligare cirka 150 tidskrifter

Webbsök

Webbsök kan man logga in på sitt lånekonto för att bland annat se sina aktuella lån och sitt skuldsaldo. Man kan även  låna om, reservera och söka efter böcker.

Inloggning sker med användarnamn (lånekortsnummer eller personnumer) och kod. Om man inte har någon kod eller har glömt den kan man skicka efter en som kommer till den e-postadress som finns kopplad till lånekortet.  Observera att koden ibland hamnar i skräpposten.

ProQuest

Alla som har behörighet att logga in på Johannelunds nätverk har tillgång till databasen ProQuest Religion, som omfattar ca 150 tidskrifter, varav många i fulltext. Adressen är http://search.proquest.com (när man är inloggad på Johannelunds nätverk). Observera att den endast är tillgänglig på Johannelund.

Lånevillkor

Lånetiden för standardböcker är 30 dagar med möjlighet till max 2 omlån om ingen står på kö. Förseningsavgiften för dessa böcker är 5:-/dag efter förfallodag.
Lånetiden för kurslitteratur och kommentarer är 7 dagar med möjlighet till max 3 omlån om ingen står på kö. Förseningsavgiften för dessa böcker är 10:-/dag efter förfallodag.
Eventuell skuld regleras på skolexpeditionen. Lånekortet spärras om låneskulden överstiger 100:-.
Lånevillkoren kan komma att ändras efter en tid, om vi bedömer att de behöver justeras på något sätt.

Kontaktuppgifter finns här

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid