Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Biblioteket.

Biblioteket-bild-1

Johannelunds bibliotek inrymmer för närvarande cirka 28 000 exemplar. Där finns även cirka 50 tidskrifter tillgängliga som är pågående prenumerationer samt ett stort antal tidskrifter vars prenumeration upphört. Låntagarna har även tillgång till en stor mängd elektroniska tidskrifter genom databaserna ProQuest Religion och ATLA. Läsplatser finns både i det stora Huvudbiblioteket och i Forskningsbiblioteket i källaren.

Webbsök

Webbsök kan man logga in på sitt lånekonto för att bland annat se sina aktuella lån och sitt skuldsaldo. Man kan även  låna om, reservera och söka efter böcker. Inloggning sker med användarnamn (lånekortsnummer eller personnumer) och kod. Om man inte har någon kod eller har glömt den kan man skicka efter en som kommer till den e-postadress som finns kopplad till lånekortet.  Observera att koden ibland hamnar i skräpposten.

Tidskriftsdatabaser

Alla studenter har tillgång till databaserna ProQuest Religion och ATLA Serials Plus, som innehåller en stor mängd tidskrifter. Vid uppkoppling via Johannelunds nätverk krävs ingen inloggning. Vid behov av inloggningsuppgifter kontaktar man biblioteket.

Lånevillkor

Lånetiden för standardböcker är 30 dagar med möjlighet till max 2 omlån om ingen står på kö. Förseningsavgiften för dessa böcker är 5:-/dag efter förfallodag.
Lånetiden för kurslitteratur och kommentarer är 7 dagar med möjlighet till max 3 omlån om ingen står på kö. Förseningsavgiften för dessa böcker är 10:-/dag efter förfallodag.
Vid en eventuell låneskuld så inväntar man faktura på skulden (skickas ut på mejl av biblioteksansvarig) och betalar sedan med Swish (eller med kort på skolexpeditionen). Det är 30 dagars betalningsvillkor och efter det tillkommer en avgift på 50:- Observera även att biblioteket inte har skyldighet att påminna om att lånet är på väg att förfalla utan det är låntagarens ansvar att hålla koll på sina egna lån. Se gärna under rubriken Webbsök hur du loggar in på ditt lånekonto. Lånevillkoren kan komma att ändras efter en tid, om vi bedömer att de behöver justeras på något sätt.

Kopiering

En multifunktionsskrivare (för kopiering, skanning och utskrift från dator) finns tillgänglig för alla studenter som har  tillgång till bibliotekets passerbricka. Skrivaren står i Lutherrummet, mitt emot kurslitteraturhyllan. Priset för enkelsidig kopiering är 0:50/papper och för dubbelsidig kopiering 0:80/papper. Man registrerar antal kopior i intilliggande pärm och kopieringen faktureras sedan per mejl efter läsårets slut.

Öppettider

Huvudbiblioteket och forskningsbiblioteket är öppna dygnet runt. Huvudbiblioteket, som förutom böcker har läsplatser, är endast tillgängligt för personer med passerbricka. Forskningsbiblioteket i källaren, som består av äldre böcker och arkiverade tidskrifter, har även det tillgång till läsplatser. Bibliotekskontoret är öppet vardagar mellan kl. 09.15-12.15 och 13-15.00 (vissa undantag sker). Kontoret är tillsammans med biblioteken stängda under viss del av sommaren. Se Webbsök för exakta öppettider under sommaren.

 

Kontaktuppgifter finns här

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg