Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

CFU – Centrum för utveckling.

I-klassrummetCentrum för utveckling har sedan 1999 varit en verksamhet under Johannelunds teologiska högskola. Målet för CFU var från början att bidra till att utbilda ideella och anställda inom framför allt EFS och Svenska kyrkan i teologi, ledarskap och mentorskap. CFU vill fortsatt vara en verkstad för detta och arbeta med metoder, former och förhållningssätt som syftar till att utveckla både församlingsarbete och ett kristet vardagsliv. Särskilt fokus läggs på att integrera tro och vardagsliv – integrera trosförståelsen med livet i familj, yrke, samhälle och församling – på ett sådant sätt att det främjar Guds rikes tillväxt.
CFU ser som sin uppgift att göra detta främst genom att utveckla teologiskt insiktsfulla ledare och mentorer, som via utbildning och handledning utrustas till att göra församlingspedagogiska, själavårdande, familjepedagogiska och handledande insatser.
CFU kan erbjud kurser, studiematerial och seminarier. Exempel är kurser i teologiska ämnen, PREP, Tro och yrkesliv, Teologi och business, ledarskap/mentorskap och konsultationer i församlingsutveckling.

Välkommen att kontakta oss för mer information och / eller uppdrag.

 

 

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan