Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Examensbevis.

Fyll i denna blankett och lämna eller posta till expeditionen på Johannelund, för att få ut ditt examensbevis för
– Högskoleexamen
– Kandidatexamen
– Utbildningsbevis för integrerad prästutbildning EFS 4,5 år
– Utbildningsbevis för integrerande prästutbildning för Svenska kyrkan 5,5 år

Ansökan om utbildningsbevis

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog