Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ge en gåva till Johannelund.

Tack för ditt stöd!

Johannelund har i över 150 år utbildat teologer och präster till tjänst i församlingar inom EFS och andra samfund. Minst 15 procent av prästerna i Svenska kyrkan har utbildats på Johannelund. Även en del pastorer och ledare i andra samfund har studerat hos oss. Vi känner djup glädje och tacksamhet över att kunna skola kompetenta teologer, präster och ledare för arbete inom EFS men också många andra sammanhang.

Med uppdraget att vara en högskola där studier och praktik kombineras, fortsätter Johannelund att föra vidare den unika traditionen av integrerade teologiska studier. Därtill har vår bibelskola nyligen fyllt 50 år.

De senaste åren har söktrycket ökat. Vi är mycket glada över att fler lockas till oss och vi tar emot så många vi kan. Statliga anslag täcker bara 60 procent av våra kostnader, i övrigt bärs Johannelund upp av gåvor och donationer. Våra resurser är begränsade. Det är tack vare frivilliga bidrag som vi kan utbilda och examinera teologer och präster.

Behovet av tjänstgörande präster ökar i församlingar över hela landet. Vi vill gärna fortsätta att utbilda kvalificerade församlingsledare och hoppas att du vill stå med oss. Johannelund tar därför tacksamt emot stöd! Vill du diskutera ett större bidrag är du välkommen att kontakta mig!

Här kan du lämna ett bidrag.

Bästa hälsningar

James Starr
Rektor Johannelund
james.starr@johannelund.nu

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson