Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Ingång nr 2 omslagsbild2.

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds