Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utkomna nummer. Johannelunds teologiska skriftserie

För att köpa något eller några av nedanstående lösnummer, skicka ett mail till info@johannelund.nu. Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan