Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utkomna nummer av Ingång. Johannelunds teologiska skriftserie

Skicka ett mail till biblioteket@johannelund.nu om du är intresserad av att köpa något lösnummer av Ingång! Glöm inte att ange ditt namn och adress.

 • Nr 1-2 2022 Friska skott från gamla rötter (juli 2022)
 • Nr 3-4 2021 Mission – teologi, strategi och historia
 • Nr 1-2 2021 – Kyrkan och karismatikern
 • Nr 2-4 2020 – Tro och ledarskap: festskrift till Klas Lundström
 • Nr 1 2020 – I farsotens tid (med Luthers pestskrift)
 • Nr 2-4 2019 – Själavårdens identitet
 • Nr 1 2019 – Evangelium och kyrka i en sekulär tid
 • Nr 3-4 2018 – Om kvinnor och kyrkligt ledarskap
 • Nr 1-2 2018 – Musik och teologi
 • Nr 3-4 2017 – Nåd och helgelse
 • Nr 2 2017 – Att växa förbi ”200-gränsen”
 • Nr 1 2017 – Möten
 • Nr 1-4 2016 – Carl Olof Rosenius: Teolog, författare, själavårdare
 • Nr 4 2015 – Entreprenörskap och kristen tro
 • Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete
 • Nr 1-2 2015 – Barngudstjänstens & Predikans Praktiska Teologi
 • Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige
 • Nr 2 2014 – EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv
 • Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions
 • Nr 4 2013 – Ungdomskultur och Relationskurser
 • Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor
 • Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år
 • Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt
 • Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten
 • Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt
 • Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen
 • Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken
 • Nr 1 2011 – Ringar på vattnet – tre bibelstudier utifrån Apostlagärningarna
 • Nr 3-4 2010 – Den rosenianska väckelserörelsen cirka  1890-1920 och bildandet av Missionsällskapet Bibeltrogna Vänner 1911
 • Nr 2 2010 – Kyrkoväxt och tillbakagång – faktorer i Sverige och Etiopien
 • Nr 1 2010 – Bilder av Luther och Calvin
 • Nr 4 2009 – Bibel och historia
 • Nr 2-3 2009 – Pedagogik för tro
 • Nr 1 2009 – Kvinnor som präster 50 år
 • Nr 3-4 2008 – Ateism, sekularisering och kristen tro – och kyrkans svar?
 • Nr 2 2008 – Perspektiv på lag och evangelium
 • Nr 1 2008 – Tvärteologiskt nummer
 • Nr 4 2007 – Äktenskap med mjuka hjärtan
 • Nr 3 2007 – Församlingen och närsamhället
 • Nr 2 2007 – Tankeskärpa
 • Nr 1 2007 – Teologi för jobbet
 • Nr 4 2006 – Den missionella kyrkan
 • Nr 3 2006 – Vad har Nakamte i Etiopien med Uppsala att göra?
 • Nr 2 2006 – Dietrich Bonhoeffer 100 år
 • Nr 1 2006 – Ledarskap i kyrkan
 • Nr 3-4 2005 – Livet som kristen
 • Nr 2 2005 – Hur rimlig är Da Vinci-koden?
 • Nr 1 2005 – Finns det apostlar idag?
 • Nr 4 2004 – Villkor för vetenskaplig forskning
 • Nr 3 2004 – Exegetik i den postmoderna världen
 • Nr 2 2004 – Recovery – vägen till en nykter tro
 • Nr 1 2004 – Mission på nya vägar
 • Nr 4 2003 – Konsten att predika i en ordtrött tid
 • Nr 2-3 2003 – Lina Sandells sånger i samtid och nutid
 • Nr 1 2003 – Ledarskap och auktoritet
 • Nr 3-4 2002 – En värld – En religion?
 • Nr 2 2002 – Integrera tron och naturvetenskapen
 • Nr 1 2002 – Psaltaren i kristen förkunnelse
 • Nr 4 2001 – Grundfrågor i kristen etik
 • Nr 3 2001 – Det kristna budskapet i en narcissistisk kultur
 • Nr 1-2 2001 – Hur hittar jag en bra bibelkommentar?
 • Nr 1-4 2000 – Med smak av nåd. Festskrift till Agne Nordlander
 • Nr 4 1999 – Levande gudstjänster
 • Nr 3 1999 – Nyandligheten i dag
 • Nr 2 1999 – Nådens ordning i omvänd ordning?
 • Nr 1 1999 – Maja-Lisa Nilsdotter piga och predikant
 • Nr 4 1998 – Teologin i Vineyards sånger
 • Nr 3 1998 – Ledarskap. För framtiden. För en ung generation
 • Nr 2 1998 – En enda väg. Om nutida protestantisk exklusivism
 • Nr 1 1998 – Med trons känslor. Eller utan
 • Nr 4 1997 – Missionsföreningen, såsom den lefvande själen i församlingskroppen (Om P A Ahlberg)
 • Nr 3 1997 – Väckelse och livsstil
 • Nr 2 1997 – Med blick för Gamla testamentet (om förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet)
 • Nr 1 1997 – Gudstjänst för vår tid
 • Nr 4 1996 – Offer och väckelse i Afrika
 • Nr 3 1996 – Den blinda ledstången som hittar i mörkret (om Bröderna Lejonhjärta och Tomas Tranströmers poesi)
 • Nr 2 1996 – Andekrafter (om Vineyardrörelsen)
 • Nr 1 1996 – Jesus i A Course in Miracles
 • Nr 2 1995 – Festskrift till Torsten Nilsson
 • Nr 1 1995 – Hur kan vi arbeta med gudsbilden i själavården?

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog