Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utkomna nummer. Johannelunds teologiska skriftserie

För att köpa något eller några av nedanstående lösnummer, skicka ett mail till info@johannelund.nu. Glöm inte att ange ditt namn och adress.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson