Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2009 – Kvinnor som präster.

Hösten 1958 fattade Kyrkomötet beslutet att öppna prästämbetet även för kvinnor, så att det fortsättningsvis skulle finnas både kvinnor och män som präster. År 2008 hade det gått 50 år efter detta beslut och detta uppmärksammades med ett 50-årsjubileum av att kvinnor kunnat bli präster i Svenska kyrkan. I samband med Johannelunds teologiska högskolas firande av jubileet anordnades en temadag den 9 oktober 2008. Temadagen hade rubriken I 50 år har kvinnor kunnat bli präster … Föreläsarna som medverkade sökte visa på den debatt som funnits inom EFS och Svenska kyrkan före beslutet och därefter lyfta upp något av dagens läge och visa på hur det ser ut idag med kvinnor som präster, förkunnare och ledare. Några kvinnor delade också sina erfarenheter av att vara präster. Detta nummer av Ingång utgår från detta tema.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog