Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2010 – Bilder av Luther och Calvin.

Bilder av Luther och Calvin

Luther och Calvin har spelat en oerhört stor roll för protestantiska kyrkor i stora delar av världen. Samtidigt finns det flera negativa och stereotypa bilder av båda två, vilket också påverkar vår syn på reformationen. I detta nummer tar vi upp viktig kritik som riktats mot dem båda. Syftet är att främst sätta in deras agerande i ett historiskt sammanhang och att ge en analys av deras argumentation och handlande.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström