Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2008 – Tvärteologiskt nummer.

Nr 1 2008 - Tvärteologiskt nummer

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan