Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2008 – Perspektiv på lag och evangelium.

Nr 2 2008 - Perspektiv på lag och evangelium

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan