Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2008 – Perspektiv på lag och evangelium.

Nr 2 2008 - Perspektiv på lag och evangelium

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid