Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2011 – Ringar på vattnet – tre bibelstudier utifrån Apostlagärningarna.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan