Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken.

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren