Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken.

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan