Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken.

Nr 2 2011 – Eldsjälar i Lappmarken

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds