Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen.

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström