Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen.

Nr 3-4 2011 – Den mindre församlingen

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid