Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt.

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm