Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt.

Nr 1 2012 – Diakonins historia – en översikt

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren