Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten.

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström