Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten.

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm