Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten.

Nr 2 2012 – Kyrkan och nyandligheten

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid