Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt.

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog