Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt.

Nr 3-4 2012 – Predikan och kyrkoväxt

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren