Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år.

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan