Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år.

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström