Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år.

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds