Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor.

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds