Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor.

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg