Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor.

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm