Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor.

Nr 3 2013 – Själavård i mötet med människor

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren