Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 4 2013 – Ungdomskultur och Relationskurser.

Nr 4 2013 - Ungdomskultur och Relationskurser

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid