Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 4 2013 – Ungdomskultur och Relationskurser.

Nr 4 2013 - Ungdomskultur och Relationskurser

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan