Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions.

Nr 1 2014 - Från Rosenius till Fresh Expressions

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm