Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions.

Nr 1 2014 - Från Rosenius till Fresh Expressions

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg