Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions.

Nr 1 2014 - Från Rosenius till Fresh Expressions

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren