Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1 2014 – Från Rosenius till Fresh Expressions.

Nr 1 2014 - Från Rosenius till Fresh Expressions

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog