Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2014 – EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Nr 2 2014 - EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg