Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2014 – EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Nr 2 2014 - EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog