Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2014 – EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Nr 2 2014 - EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid