Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 2 2014 – EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Nr 2 2014 - EFS sett ur ett tjänstegåvoperspektiv

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan