Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson