Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström