Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige.

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds