Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson