Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3-4 2014 – Kyrkans Nya Uttryck – om mission i Sverige.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren