Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2015 – Barngudstjänstens & Predikans Praktiska Teologi.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid