Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2015 – Barngudstjänstens & Predikans Praktiska Teologi.

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm