Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2015 – Barngudstjänstens & Predikans Praktiska Teologi.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström