Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2015 – Barngudstjänstens & Predikans Praktiska Teologi.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog