Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete.

Nr 3 2015 - Kyrkor och flyktingarbete

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren