Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete.

Nr 3 2015 - Kyrkor och flyktingarbete

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid