Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete.

Nr 3 2015 - Kyrkor och flyktingarbete

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog