Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 3 2015 – Kyrkor och flyktingarbete.

Nr 3 2015 - Kyrkor och flyktingarbete

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds