Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år.

Ingång-1-2-2013

Nr 1-2 2013 – Jubileumsnummer Johannelund 150 år

I detta jubileumsnummer presenteras fyra aktuella artiklar om teologi och akademi, samt två artiklar om akademi och kyrka. Spännande och spänningsfyllda ämnen! Dessutom beskrivs de 150 år som Johannelund har fått verka i en särskild artikel av en av dess verkliga kännare.

Pris 100 kr

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm